Projekty
europejskie
Trzy flagi Unii europejskiej
Kamionka
Pole, zboże, dłoń
Wojewódzka
Biblioteka
Książki na stole w tle półki z książkami
Biblioteka
Narodowa
Znak pobierania
Instytut
Książki
Grupa ludzi przy stole uśmiechających się

Pracownicy

Anna Mitura - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J.I. Kraszewskiego w Kamionce 
Alina Dec - Starszy Bibliotekarz
Małgorzata Smaga - Bibliotekarz
Wioletta Rola - Młodszy Bibliotekarz
Powrót