Projekty
europejskie
Trzy flagi Unii europejskiej
Kamionka
Pole, zboże, dłoń
Wojewódzka
Biblioteka
Książki na stole w tle półki z książkami
Biblioteka
Narodowa
Znak pobierania
Instytut
Książki
Grupa ludzi przy stole uśmiechających się

Historia

Gminna Biblioteka Publiczna im. J.I. Kraszewskiego w Kamionce powstała na przełomie 1948-1949 roku. Jej uroczyste otwarcie odbyło się 23.01.1949 roku. Biblioteka posiada oryginalny akt z tego otwarcia. Biblioteka mieściła się wtedy kątem budynku Gminnej Rady Narodowej. Pierwszą bibliotekarką była Pani Maria Radomska, która pracowała w bibliotece do 1971 roku. 

W 1960 roku biblioteka w Kamionce zarejestrowała najwięcej czytelników w powiecie. W 1972 została zatrudniona Pani Joanna Mikoda, która kierowała biblioteką do 1985 roku. W tym okresie kupowano więcej książek i prowadzono intensywną działalność upowszechnieniową, współpracując ze środowiskiem lokalnym. Powstaje teatrzyk kukiełkowy „Miś” i zostaje zatrudniona Pani Danuta Wójcik. Po odejściu pani Joanny Mikoda zostaje zatrudniona w bibliotece Pani Alina Dec. Biblioteka w swojej historii zmieniała lokal wielokrotnie. Przez 21 lat biblioteka mieściła się w budynku drewnianym po Urzędzie Gminy. 

W październiku 1996 roku biblioteka zostaje przeniesiona do budynku po Szkole Podstawowej. Przy współpracy Samorządu i WBP w Lublinie lokal został wyremontowany i dostosowany odpowiednio dla potrzeb czytelników i użytkowników. Biblioteka staje się miejscem, w którym wszyscy czują się dobrze i swobodnie: można wypożyczyć interesujące książki, skorzystać z bogatego księgozbioru podręcznego oraz poczytać prasę. W bibliotece gminnej znajdują się dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu dla czytelników. Biblioteka prowadzi różne formy pracy z czytelnikiem: konkursy, wystawy, lekcje biblioteczne, wieczory poezji, festyny, wycieczki, głośne czytanie, zajęcia z dziećmi itp. Biblioteka od wielu lat współpracuje z Przedszkolem Samorządowym w Kamionce, z Zespołem Szkół w Kamionce, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz innymi organizacjami i Stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy. W 2004 roku Biblioteka zwyciężyła we współzawodnictwie bibliotek powiatu lubartowskiego ph. „Biblioteka- Czytelnik – Środowisko” 2003-2004, a w 2006 roku otrzymała wyróżnienie za promocję wiedzy o własnym regionie w ramach konkursu poświęconego regionalizmowi ph. „Pamięć przeszłości”. 

W latach 2009-2010 Biblioteka w partnerstwie z Zespołem Szkół w Kamionce realizowała projekt finansowany z PPWOW (Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich). W ramach projektu powstał w Bibliotece „Klub Rodzin”, w którego działalność było zaangażowanych wiele osób z różnych środowisk. W „Klubie” między innymi można było uzyskać wsparcie psychologiczne, dowiedzieć się o historii naszej gminy, pograć w tenisa stołowego albo piłkę nożną oraz nauczyć się języka angielskiego. Na zakończenie odbyła się „Wigilia Rodzinna”, podczas której podsumowano działalność „Klubu Rodzin”.

W 2010 roku zostaje wyremontowany budynek, w którym mieści się biblioteka. Remont został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Powstaje Centrum Kultury i Integracji w Kamionce, w którym rozpoczyna działalność Świetlica Integracyjna dla dzieci. Biblioteka brała również udział w konkursie na „Powiatowego Czytelnik Roku 2011”, w którym pierwsze miejsce zajęła nasza czytelniczka Pani Tereska Cioroch. W 2011 roku  Biblioteka wzięła udział w Programie Rozwoju Bibliotek, dzięki temu pozyskaliśmy sprzęt komputerowy i aparaty fotograficzne dla naszych Bibliotek. Od 01 stycznia 2021 roku zmieniliśmy nazwę na Miejska Biblioteka Publiczna im. J.I. Kraszewskiego w Kamionce, w związku z odzyskaniem praw miejskich przez Kamionkę. MBP w Kamionce to biblioteka z tradycjami, bogatą historią oraz różnorodnym księgozbiorem, w której bibliotekarki dbają aby każdy czytelnik mógł znaleźć coś dla siebie.

Powrót