Projekty
europejskie
Trzy flagi Unii europejskiej
Kamionka
Pole, zboże, dłoń
Wojewódzka
Biblioteka
Książki na stole w tle półki z książkami
Biblioteka
Narodowa
Znak pobierania
Instytut
Książki
Grupa ludzi przy stole uśmiechających się

Jak się zapisać

Jeżeli chcesz zostać czytelnikiem naszej biblioteki, należy odwiedzić jedną z naszych placówek i dopełnić następujących formalności: 

  • zapoznać się szczegółowo z regulaminem biblioteki, 
  • mieć przy sobie ważny dokument z numerem PESEL (np. dowód osobisty)
  • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania regulaminu
  • za osoby niepełnoletnie zobowiązanie podpisuje rodzic lub opiekun prawny 
  • następnie zostanie wydana elektroniczna karta biblioteczna i już można korzystać z naszych zbiorów

Prawda, że łatwe. Zapraszamy.

 
 
Powrót