Miejska Biblioteka Publiczna
im. J.I. Kraszewskiego w Kamionce

ul. Grobelna 1, 21-132 Kamionka

tel. 81 852 70 33
e-mail: biblioteka@kamionka.pl

 

 

 

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek: 10.00 – 17.00

Wtorek: 10.00 – 17.00

Środa: 10.00 – 17.00

Czwartek: 10.00 – 17.00

Piątek: 10.00 – 17.00

Sobota: 08.30 – 15.00

 

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna im. J.I. Kraszewskiego w Kamionce Filia w Samoklęskach

Samoklęski 38, 21 – 132 Kamionka

tel. 81 8529412 , e-mail: bibliotek@kamionka.pl

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. J.I. Kraszewskiego w Kamionce Filia w Starościnie

Starościn 73, 21-132 Kamionka

tel. 81 8527033, e-mail: biblioteka@kamionka.pl

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. J.I. Kraszewskiego w Kamionce Filia w Kozłówce

Kozłówka 46, 21-132 Kamionka

tel. 81 8227074 , e-mail: biblioteka@kamionka.pl

 

 

 

Powrót

Łączysz się z adresu: 100.26.176.111
Wyślij

KLAUZULA INFROMACYJNA  

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Kamionce reprezentowana przez Dyrektora (adres: ul. Grobelna 1, 21-132 Kamionka tel. 81 8527033, e-mail: biblioteka@kamionka.pl ).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo.biblioteka@kamionka.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające, tj. przesłanie wiadomości - art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonywanie czynności związanych z koniecznością przetwarzania danych.
 7. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się
  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. W związku z tym, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia
  w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby udzielić odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję.
 11. Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
Powrót