Projekty
europejskie
Trzy flagi Unii europejskiej
Kamionka
Pole, zboże, dłoń
Wojewódzka
Biblioteka
Książki na stole w tle półki z książkami
Biblioteka
Narodowa
Znak pobierania
Instytut
Książki
Grupa ludzi przy stole uśmiechających się

Akt otwarcia odsłuchaj

 

Z uroczystości otwarcia Publicznej Biblioteki Gminnej w Kamionce.

Działo się w osadzie Kamionka, powiatu Lubartowskiego, województwa Lubelskiego dnia 23 stycznia 1949 roku. Gdy Prezydentem Rzeczy Pospolitej Polskiej był ob. Bierut Bolesław, Premierem Rządu ob. Cyrankiewicz Józef, Ministrem Oświaty ob. Skrzeszewski Stanisław, Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie był ob. Ludwik Czugała, Wojewodą Lubelskim był ob. Rózga Wacław, Kuratorem Okręgu Szkolnego Lublin był ob. Krzemien-Ojak Franciszek, Przewodniczącym Powiatowej Rady Narodowej w Lubartowie był ob. Pielecki Hipolit, Starostą Powiatowym w Lubartowie był ob. Pawlak Adam, Inspektorem Szkolnem na powiat Lubartowski był ob. Wilk Kazimierz. Za kadencji Gminnej Rady Narodowej w Kamionce pod przewodnictwem ob. Skrzypca Czesława, Zastępcy Przewodniczącego Wrotkowskiego Józefa, Członków ob. Trąbka Ryszard, Dajek Wacław, Trąbka Jan, Meksuła Roman, Falkowicz Jan, Kozioł Józef, Zbiciak Wojciech, Kłos Leon, Kanar Adolf, Zbiciak Antoni, Furs Piotr, Bojanowski Jan, Rybacki Leopold, Łukasiewicz Marceli, Szablewska Janina, Więsyk Stanisław, Wierzchoń Roman, Skrzypiec Marceli, Zbiciak Zygmunt, Pasikowski Bolesław i Jankowski Bogdan. Wójtem Gminy Kamionka był ob. Wojtysiak Józef.

Dokonano aktu otwarcia i przekazania do użytku Publicznej Biblioteki Gminnej, która ma służyć przyszłym pokoleniom, jako skarbnica wiedzy i kultury w Polsce Ludowej. Uroczystości otwarcia dokonał Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej ob. Pielecki Hipolit okolicznościowym przemówieniem i przecięciem wstęgi o barwach narodowych.

Akt otwarcia został zapisany do Księgi Pamiątkowej Gminy Kamionka. Akt niniejszy został odczytany publicznie przez Przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej oraz nadane imię tej bibliotece J.I. Kraszewskiego.