Projekty
europejskie
Trzy flagi Unii europejskiej
Kamionka
Pole, zboże, dłoń
Wojewódzka
Biblioteka
Książki na stole w tle półki z książkami
Biblioteka
Narodowa
Znak pobierania
Instytut
Książki
Grupa ludzi przy stole uśmiechających się

O bibliotece

Od 01 stycznia 2021 roku, w związku z odzyskaniem praw miejskich przez Kamionkę nasza instytucja zmienia nazwę na: Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Kamionce. Jesteśmy najstarszą placówką kulturalną, która wielokrotnie przekształcana, funkcjonuje do dzisiaj tworząc gminną sieć biblioteczną, w skład której wchodzą: siedziba główna w Kamionce i trzy filie biblioteczne usytuowane w poszczególnych miejscowościach naszej gminy tj. Kozłówka, Samoklęski i Starościn.
Biblioteka
 
Bogactwem biblioteki jest zasobny i zróżnicowany księgozbiór, który na bieżąco jest uzupełniany o nowe i aktualne pozycje książkowe, mając na uwadze zaspokajanie potrzeb i preferencje czytelnicze mieszkańców. Posiada ogółem ponad 24 tysięczny księgozbiór, z którego korzysta około 1100 czytelników rocznie. Środki na zakup nowości wydawniczych pochodzą nie tylko z budżetu Biblioteki, ale także z corocznej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poza książkami oferujemy swoim użytkownikom czasopisma z różnych dziedzin (prenumerujemy ponad 35 tytułów), Dokumenty Życia Społecznego oraz teczki wycinków prasowych. Nasz księgozbiór jest dostępny już od kilku lat w wersji on-line, a w 2019 roku rozpoczęliśmy komputerowe wypożyczanie książek. Nasi Czytelnicy posiadają już karty elektroniczne, które umożliwiają im korzystanie ze wszystkich placówek bibliotecznych w gminie, oraz dają możliwość zamówienia i zarezerwowania potrzebnych zbiorów przez Internet lub telefonicznie, co bardzo usprawnia pracę.
 
Nasze biblioteki ciągle się rozwijają, aby wychodzić naprzeciw potrzebom dzisiejszego użytkownika, dlatego staramy się doposażać je w niezbędny sprzęt komputerowy. W każdej naszej bibliotece jest dostęp do darmowego Internetu bezprzewodowego i możliwość skorzystania z komputera. Posiadamy ponad 15 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Komputery są w bardzo dobrym stanie, w większości pochodzące ze środków pozabudżetowych m.in. z „Programu Rozwoju Bibliotek” oraz z Instytutu Książki z programu ”Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.
 
Biblioteki swoją działalność opierają na bardzo dobrej współpracy ze szkołami, przedszkolami, centrum kultury, Kołami Gospodyń Wiejskich i innymi organizacjami działającymi na terenie naszej gminy. Nasza oferta jest, co roku aktualizowana i skierowana do grup użytkowników w każdym wieku. Do najpopularniejszych i najczęściej przeprowadzanych form należą imprezy o charakterze edukacyjnym i kulturalnym mi.in.: ferie zimowe w bibliotece, spotkania z książką (głośne czytanie bajek), konkursy recytatorskie i plastyczne, warsztaty i zajęcia dla dzieci, wycieczki i lekcje biblioteczne, wieczorki poezji i literackie, spotkania autorskie, kiermasze ozdób świątecznych, wystawy malarskie oraz fotograficzne. Biblioteka bardzo chętnie włącza się do różnych akcji ogólnopolskich np. „Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania”, „Narodowe Czytanie”, „Światowy Dzień Pluszowego Misia” czy „Noc Bibliotek”, a także pomaga przy organizacji imprez odbywających się na terenie naszej gminy.
 
Biblioteka to instytucja, do której większość z nas przychodzi z przyjemnością. Można tu bardzo miło spędzić czas, przechadzając się pomiędzy półkami, przeglądając książki, siadając przy komputerze czy poszukując informacji. Pamiętajmy, że „Biblioteka jest instytucją, która całym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury”, a „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”
 
 
Powrót