Projekty
europejskie
Trzy flagi Unii europejskiej
Kamionka
Pole, zboże, dłoń
Wojewódzka
Biblioteka
Książki na stole w tle półki z książkami
Biblioteka
Narodowa
Znak pobierania
Instytut
Książki
Grupa ludzi przy stole uśmiechających się

Filie

Zdjęcie Artykułu

Filia biblioteczna w Samoklęskach

Gminna Biblioteka Publiczna w Samoklęskach powstała 1949 roku, posiadała wówczas 800 książek i 130 czytelników. Pierwszą bibliotekarką była Pani Eugenia Warszawska, a biblioteka mieściła się w budynku Państwowej Gromadzkiej Rady Narodowej. Przez kolejne lata biblioteka przechodziła różne zmiany kadrowe i lokalowe.

W 1993 roku w lipcu biblioteka została przeniesiona do nowego,  lepszego lokalu tj. do budynku po byłym przedszkolu, gdzie znajduje się do chwili obecnej. Biblioteka gromadzi literaturę piękną i obcą w wyborze dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin i duży wybór lektur szkolnych oraz prenumeruje 8 tytułów czasopism. Posiada ponad 5000 tysięczny księgozbiór i obsługuje około 200 czytelników rocznie. Biblioteka w 2011 roku brała udział w Programie Rozwoju Bibliotek, dzięki czemu pozyskała sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu dla czytelników. Biblioteka od lat współpracuje ze Szkołą Podstawową w Samoklęskach i  Klubem Przedszkolaka oraz prowadzi różne formy pracy z czytelnikiem między innymi: zajęcia z dziećmi z czasie ferii zimowych i wakacji, konkursy literackie (plastyczne, recytatorskie), lekcje biblioteczne, pogadanki o literaturze, głośne czytanie bajek i spotkania z najmłodszymi czytelnikami. Obecnie w filii pracuje Pani Wioletta Rola.

Dane adresowe biblioteki:

Miejska Biblioteka Publiczna im. J.I. Kraszewskiego w Kamionce Filia w Samoklęskach

Samoklęski 38, 21 – 132 Kamionka

tel. 81 8529412 , e-mail: gbp_kamionka@op.pl

 

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek - 08.00 - 12.00 

Wtorek - 08.00 - 16.00

Piątek - 08.00 - 16.00

Autor: Gminna Biblioteka Publiczna im. J. I. Kraszewskiego w Kamionce
Powrót