Projekty
europejskie
Trzy flagi Unii europejskiej
Kamionka
Pole, zboże, dłoń
Wojewódzka
Biblioteka
Książki na stole w tle półki z książkami
Biblioteka
Narodowa
Znak pobierania
Instytut
Książki
Grupa ludzi przy stole uśmiechających się

Filie

Zdjęcie Artykułu

Filia biblioteczna w Kozłówce

Historia powstania biblioteki sięga lat przedwojennych. Przed wojną była biblioteka zwana „Wędrowną”, która podczas II wojny światowej zaginęła. W 1950 roku został zorganizowany punkt biblioteczny, który liczył 50 woluminów, a w 1957 roku powstał drugi punkt biblioteczny,  punkt ten liczył 64 woluminy. W 1963 roku połączono punkty biblioteczne i zaczęła swą działalność biblioteka publiczna. Księgozbiór tej biblioteki liczył 1103 woluminy i 194 czytelników.

W 1966 roku biblioteka została przeniesiona do budynku świetlicy, w której znajduje się do chwili obecnej. Pierwszą bibliotekarką pracującą w filii w Kozłówce była pani Czesława Melchior. Pierwszą książką wpisaną do księgi inwentarzowej była „Kariera Nikodema Dyzmy” T. Dołęgi-Mostowicza. Obecnie biblioteka posiada ponad 4 500 tysiąca woluminów w swoim księgozbiorze i obsługuje około 180 czytelników. Od 1992 roku do chwili obecnej pracuje Pani Małgorzata Smaga, która od wielu lat współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kozłówce oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kamionce. Biblioteka poprzez organizowanie różnych form pracy  kulturalno- oświatowej m.in. różnorodne zajęcia dla dzieci, rajdy i wycieczki rowerowe, pomoc w dożynkach, imprezy okolicznościowe kultywuje zwyczaje i tradycje naszego regionu. Biblioteka posiada trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu dla czytelników. Posiada bogaty księgozbiór uzupełniany na bieżąco w nowości książkowe i prenumeruje 5 tytułów czasopism. 

Dane adresowe biblioteki:

Miejska Biblioteka Publiczna im. J.I. Kraszewskiego w Kamionce Filia w Kozłówce

Kozłówka 46, 21-132 Kamionka

tel. 81 8227074 , e-mail: filia_kozlowka@op.pl

Godziny otwarcia biblioteki:

Wtorek - 10.00 - 18.00

Środa - 10.00 - 18.00 

Czwartek - 10.00 - 18.00 

Piątek - 12.00 - 20.00

Autor: Gminna Biblioteka Publiczna im. J. I. Kraszewskiego w Kamionce
Powrót