Projekty
europejskie
Trzy flagi Unii europejskiej
Kamionka
Pole, zboże, dłoń
Wojewódzka
Biblioteka
Książki na stole w tle półki z książkami
Biblioteka
Narodowa
Znak pobierania
Instytut
Książki
Grupa ludzi przy stole uśmiechających się

AKTUALNOŚCI

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 10-10-2023

Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych 2023

Miejska Biblioteka Publiczna im. J.I. Kraszewskiego jest beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025. W ramach Programu zdefiniowany został Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych; Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych 1, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. Kwota otrzymanego dofinansowania to 16 000,00 zł.

logotypy

Autor: Anna Mitura
Powrót