Projekty
europejskie
Trzy flagi Unii europejskiej
Kamionka
Pole, zboże, dłoń
Wojewódzka
Biblioteka
Książki na stole w tle półki z książkami
Biblioteka
Narodowa
Znak pobierania
Instytut
Książki
Grupa ludzi przy stole uśmiechających się

AKTUALNOŚCI

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 01-06-2021

Konkurs plastyczny

Sejm RP ustanowił 2021 Rokiem Stanisława Lema, najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science fiction na świecie, autora m. in. „Cyberiady”, „Solaris” czy „Bajek robotów”.

W tym roku przypada również 100. rocznica urodzin Stanisława Lema. Aby upamiętnić pisarza oraz przybliżyć jego twórczość i sylwetkę, zapraszamy uczniów do udziału w konkursie  plastycznym, inspirowanym twórczością Stanisława Lema.

Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych:

- Klasy I- III temat prac: Szkoła za 100 lat

- Klasy IV - VIII temat prac: Świat za 100 lat

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. J.I. Kraszewskiego w Kamionce.

2. Konkurs jest adresowany do uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej z terenu naszej gminy.

3. Uczniowie przygotowują jedną pracę plastyczną dowolną techniką w wybranym temacie.

4. Prace powinny być podpisane: imię, nazwisko, klasa i szkoła i dostarczone osobiście do biblioteki w terminie: do 25 czerwca 2021 roku, razem z  podpisaną klauzulą informacyjną i oświadczeniem rodzica (do pobrania poniżej)

5. Powołana komisja dokona oceny prac i wyłoni laureatów konkursu.

6. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się we wrześniu (laureatów powiadomimy) Plakat

Ikona docxRegulamin konkursu plastycznego , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.09 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna do konkursu, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.21 KB]

Ikona docxoświadczenie o wyrażeniu zgody, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.43 KB]

Autor: Miejska Biblioteka Publiczna im. J. I. Kraszewskiego w Kamionce
Powrót