Projekty
europejskie
Trzy flagi Unii europejskiej
Kamionka
Pole, zboże, dłoń
Wojewódzka
Biblioteka
Książki na stole w tle półki z książkami
Biblioteka
Narodowa
Znak pobierania
Instytut
Książki
Grupa ludzi przy stole uśmiechających się

AKTUALNOŚCI

Zdjęcie Artykułu
Opublikowane dn. 17-08-2020

Nowy sprzęt komputrowy

Z przyjemnością informujemy, że nasz wniosek o dofinansowanie złożony w programie dotacyjnym Instytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2020" został rozpatrzony pozytywnie.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy .W ramach naboru złożone zostały 652 wnioski, w tym 552 wnioski poprawne formalnie. Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 106 wniosków - w tym nasz! Pozyskana kwota  20 tys. zł,  zostanie przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego dla naszych Bibliotek.
Autor: Gminna Biblioteka Publiczna im. J. I. Kraszewskiego w Kamionce
Powrót